Pomiar geometrii 3D Najprostsza procedura pomiaru na rynku. przy użyciu Hofmann Geoliner 320 Technologia pomiaru 3D lokalizuje w przestrzeni osie obrotu kół pojazdu i oblicza płaszczyznę przetoczenia pojazdu. Punktem odniesienia są głowice pozycjonujące przytwierdzone do stanowiska pomiarowego.